Powrót

Start

Od 7 do 11 lutego we wszystkich klasach odbyły się zajęcia edukacyjne związane z akcją: „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W ramach akcji, młodsze dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez bajki edukacyjne, których obejrzenie zostało poprzedzone pogadanką. Następnie wykonały zadanie plastyczne – kolorowanie obrazków związanych z Internetem.

Uczniowie ze starszych klas: IV - VII uczestniczyli w zajęciach "Internet bez hejtu" oraz obejrzeli film "Pozyskaj przyjaciela" i na jego podstawie dyskutowali (klasy V -VII, ponieważ zajęcia odbywały się zdalnie) oraz układali z rozsypanki wyrazowej zasady antyhejtowe (klasa IV).

 Uczniowie klasy VIII uczestniczyli w zajęciach "5 porad na piątkę", podczas których zostali zapoznani z serią pięciu ulotek, które w przystępny sposób omawiają sposoby radzenia sobie z zagrożeniami w sieci:

  1. Jak sobie radzić z cyberprzemocą

  2. Jak możesz pomóc ofiarom cyberprzemocy

  3. Pięć kroków do prywatności

  4. FOMO – jak sobie z tym radzić

  5. Emoji – wyraź siebie.

 

 

 

 

Dzień Bezpiecznego

 Internetu

8 lutego uczniowie klasy III obchodzili Dzień Bezpiecznego Internetu. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Uczniowie klasy III odbyli kilka lekcji edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa młodych internautów. Zapoznali się z pojęciami "hejtowanie" i "mowa nienawiści", zwiększyli świadomość dotyczącą problemu obrażania w sieci, a także wykonali plakat DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU oraz STOP HEJTOM!

 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
 
Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange
 
Dzień Bezpiecznego Internetu 2022 obchodzić będziemy 8 lutego.
 
DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. 

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które mają służyć realizacji powyższych celów. Jednym z nich jest organizacja konferencji z okazji DBI adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych i wszystkich osób zainteresowanych bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w internecie.

Konferencja odbędzie się 8 lutego 2022 r. w formule online https://www.saferinternet.pl/dbi/konferencja-dbi.html

Zachęcamy rodziców do uczestnictwa w konferencji.

Ponadto dla wszystkich zainteresowanych rodziców pod linkiem http://www.szkolawbialopolu.pl/bezpiecznyrodzice.htm

zamieszczono informacje dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie.