Powrót
Start

 

Akcja "Góra Grosza"

       Tradycyjnie już Publiczna Szkoła Podstawowa w Białopolu brał udział w akcji „Góra Grosza”. Jej organizatorem jest Towarzystwo NASZ DOM, które przywiązuje wielką wagę do wspierania prorodzinnych form opieki zastępczej, w tym szczególnie: rodzin zastępczych,  rodzinnych domów dziecka, oraz domów dla dzieci. Celem zbiórki, organizowanej corocznie od kilku lat, było zebranie funduszy na pomoc rodzinnym domom dziecka. Koordynatorem akcji w naszej szkole był Samorząd Uczniowski.

Zbiórka pieniędzy trwała do 17 grudnia. W tym roku nasza góra grosza była naprawdę wielka. Kwota zebrana przez dzieci i młodzież wyniosła 769,43 !!! 

            Poszczególne klasy zebrały następujące kwoty:

klasa zebrana kwota w zł średnia kwoty na jednego ucznia w klasie w zł miejsce w szkolnej klasyfikacji
punkt 55,26 2,51 VIII
0 84,58 3,67 IV
1 58,71 3,26 V
2 6,91 0,49 IX
3 58,02 2,52 VII
4 163,85 6,3 III
5 47,48 9.5 I
6 218,34 7,8 II
7 76,28 2,93 VI

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu jeszcze raz udowodnili, że są wrażliwi na problemy swoich rówieśników, którzy z różnych powodów zostali pozbawieni rodzinnego ciepła. Samorząd Uczniowski dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce.