Powrót
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

W naszej szkole powstaje drużyna harcerska „Orlęta”!

Z radością informujemy, że po wielu latach w Publicznej Szkole Podstawowej w Białopolu odrodziła się tradycja harcerska i powstała drużyna Orlęta pod opieką p. Diany Olejniczak i p. Beaty Rondoś – Krasnowskiej.  

Za dzień powstania drużyny przyjmuje się datę 23 listopada 2021 roku, kiedy to odbyła się pierwsza zbiórka harcerska. Podczas tych spotkań harcerze ćwiczą   samodzielność, rozwijają twórcze myślenie,  uczą się odnajdywania w terenie oraz współpracy. Poznają historię swojej małej ojczyzny.  A nade wszystko dobrze się bawią. 

Nazwa drużyny jest ściśle związana z historią kresów wschodnich. Po wojnie polsko – bolszewickiej, Orlęta Lwowskie stały się symbolem poświęcenia dla Ojczyzny, męstwa i bohaterstwa. Dedykowano im wiele utworów, poświęcano uwagę przy uroczystościach itp. Zadbano również o odpowiednie uczczenie poległych – we Lwowie powstał duży Cmentarz Orląt Lwowskich, na którym złożono szczątki poległych w walce o miasto. Miejsce to do dzisiaj jest jednym z symbolów polskiej historii miasta.

Harcerstwo to system wychowawczy mający na celu wychowanie młodego człowieka według pewnej metody. Ten system to metoda harcerska, która ma doprowadzić do wychowania dziecka w duchu samodzielności i zaradności oraz wychowania do wartości, jakimi są: Bóg, Honor, Ojczyzna. 

 

 

 

 
 

Przyrzeczenie Harcerskie