Zespół Szkól w Białopolu powstał 1 września 2002 roku na bazie szkoły podstawowej i gimnazjum. Obowiązki dyrektora powierzono Barbarze Kowalskiej - Tomickiej. 1 września 2003 roku utworzono stanowisko wicedyrektora Zespołu Szkół w Białopolu. Funkcję tą objęła Pani Alicja Ilasz. 14 września 2006 roku oddano do użytku nowoczesną, pełnowymiarową halę sportową wraz z zapleczem to jest: siłowni i stołówki. Środki na rozbudowę szkoły i kapitalny remont pozyskano z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

       Dziś do szkoły podstawowej uczęszcza 115, a do gimnazjum 101 uczniów. Przy szkole podstawowej funkcjonuje oddział przedszkolny (25 dzieci), do którego uczęszczają dzieci 6-letnie i 5-letnie. Ponadto utworzono Punkt przedszkolny "Krasnoludkowo", w którym zajęcia ma  dwadzieścioro dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Szkoła prowadzi również nauczanie indywidualne z trzema uczniami niepełnosprawnymi. Uczniowie do szkoły dojeżdżają autobusem z PKS Chełm. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 730.

       Kadra pedagogiczna jest w pełni wykształcona. Posiadamy specjalistów z każdego przedmiotu nauczania. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli, 8 pracowników obsługi i 1 pracownik administracyjny.

        Placówka ściśle pracuje z:

        Szkoła w Białopolu pozyskuje różne środki finansowe na rozwój bazy dydaktycznej i dba o wszechstronny rozwój ucznia. Jak każda placówka oświatowa boryka się z wieloma trudnościami ale też ma swoje osiągnięcia na szczeblu powiatu i województwa.       

Powrót