Powrót

 

Start

 

       Projekt edukacyjny „Brzechwolandia” został opracowany dla uczniów klasy drugiej w celu zainteresowania ich twórczością literacką Jana Brzechwy, zapoznania z postacią autora i jego życiem oraz w celu rozbudzania zainteresowań czytelniczych.

       Podczas zajęć prowadzonych w bibliotece i w klasie dzieci podejmowały różne działania. W kwietniu uczniowie odwiedzali bibliotekę szkolną raz w tygodniu, by wysłuchać czytanych przez kolegów i panią bibliotekarkę utworów Jana Brzechwy, wypożyczyć książkę czy obejrzeć projekcje inscenizacji wybranych wierszy. Czytanie i słuchanie tych wierszy sprawiło dzieciom ogromną przyjemność. Niektóre z nich były im znane np. z przedszkola, z domu czy młodszych klas, ale wiele było czytanych po raz pierwszy. W maju uczniowie przystąpili do przygotowywania inscenizacji utworów: „ Na Straganie”, „Samochwała”, „Leń”. Z wielkim zapałem uczyli się ról na pamięć, samodzielnie projektowali dekoracje, kostiumy warzyw oraz gromadzili rekwizyty. Działaniom tym towarzyszyło wiele radości, kreatywności i zaangażowania. Wszyscy chcieli wystąpić w inscenizacjach i pokazać je szerszej publiczności.

       Podsumowaniem projektu było przedstawienie przygotowanych inscenizacji rodzicom i społeczności szkolnej 1 czerwca podczas Dnia Rodziny.  

Realizacja projektu „W Brzechwolandii” przyczyniła się do wzbudzenia zainteresowań czytelniczych, rozwijania zdolności recytatorskich, budzenia wyobraźni dziecka ale też do wiązania treści wiersza z różnymi formami ekspresji np. plastyczną, teatralną oraz umożliwiła poznanie twórczości Jana Brzechwy.

 
 

 

 

Projekt edukacyjny

kl. II

„W Brzechwolandii”- inscenizacja wybranych wierszy Jana Brzechwy