Powrót

 

Start

 

       W klasie trzeciej, w miesiącach od stycznia do maja 2023 roku, realizowano projekt edukacyjny pt. „Świat baśni Andersena”, w ramach którego uczniowie tworzyli wielką księgę baśniowych postaci.

       Głównym celem podejmowanych działań było przybliżenie dzieciom twórczości Hansa Christiana Andersena, wprowadzenie ich w świat baśni, a przede wszystkim rozbudzanie wyobraźni, uwrażliwianie na dobro i zło oraz rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych.

Wiemy doskonale, że baśnie przygotowują dziecko do życia, oswajają ze smutkiem, ukazują jak pokonać trudności,  że po złych chwilach przychodzą radosne momenty w życiu. Uczą również wrażliwości na nieszczęścia i biedę innych. Przekonują, że warto być uczciwym, szczerym, sprawiedliwym, prawdomównym, bo w baśniach dobro zawsze zwycięża.

Podczas realizacji projektu uczniowie odwiedzali bibliotekę szkolną, by wypożyczyć baśnie Andersena. Następnie opowiadali wybrane przez siebie utwory, np. „Brzydkie kaczątko”, „Calineczka”, „Królowa Śniegu”, „Mała syrenka”. Na zajęciach plastycznych, informatycznych i technicznych, z wielkim zaangażowaniem, tworzyli dowolną techniką ilustracje ulubionej postaci baśniowej. Znalazły się tu prace malowane farbami, kredkami, a także wykonane komputerowo.

W realizację projektu włączeni byli nauczyciele plastyki, informatyki i edukacji wczesnoszkolnej.

       Efektem końcowym pracy z uczniami klasy trzeciej było stworzenie wielkiej księgi postaci baśniowych, która została wyeksponowana w bibliotece szkolnej i będzie służyć jako pomoc dydaktyczna podczas realizacji zagadnień związanych z twórczością H. Ch. Andersena.

 

 

 

 


Projekt edukacyjny

kl. III

„Świat baśni Andersena”