Powrót
 

 

Start

 

 

 

Wizyta w Publicznej Bibliotece Gminy Białopole

 

      16 maja uczniowie klasy drugiej odwiedzili Bibliotekę Publiczną Gminy Białopole. Zapoznali się ze strukturą biblioteki, zasadami zapisu (chętni, którzy jeszcze nie są czytelnikami, otrzymali karty wpisowe do wypełnienia przez rodziców), oglądali katalogi kartkowe (alfabetyczny i przedmiotowy), których już obecnie nie prowadzi się w bibliotekach, ponieważ jest katalogowanie elektroniczne i tym samym zbiory można wyszukiwać przez program komputerowy, z czym również zostali zapoznani uczniowie.

       W ten dzień wszyscy chętni mogli chodzić po całej bibliotece i zaglądać w każdy zakamarek wypożyczalni i czytelni. Największym zainteresowaniem cieszyły się "grube" książki - każdy chciał znaleźć jak najgrubszą!

       Biblioteka gminy Białopole obecnie realizuje projekt "Mała książka Wielki Człowiek"; panie zapoznały uczniów z informacjami dotyczącymi wyżej wymienionego projektu oraz zachęcały obecnych do wypożyczania i czytania.

       Wizyta w bibliotece zakończyła się bardzo miło. Panie bibliotekarki otrzymały piękną pracę wykonaną przez uczniów, zaś do dzieci z klasy drugiej trafiły zakładki skrzaty.

 

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W 2023 roku w ramach NPRC 2.0 biblioteka otrzymała wsparcie w kwocie 4 000 zł.