Powrót
 

 

Start

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

 

            17 maja w Publicznej Szkole w Białopolu zostało zorganizowane spotkanie z rodzicami "Czytanie wzmacnia" mające na celu zapoznanie zebranych z tematyką wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży. Uczniowie klasy ósmej przygotowali i przedstawili prezentację multimedialną "Magia czytania". Zapoznali zebranych z korzyściami, które przynosi czytanie książek przez dorosłych dzieciom.

             Organizatorzy spotkania pragnęli zachęcić rodziców do upowszechniania wśród dzieci idei czytania, gdyż ma ono ogromny wpływ na rozwój intelektualny człowieka w każdym wieku. Przypomnieli, że człowiek nie rodzi się z potrzebą czytania, ale tę potrzebę nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat zaszczepi się miłość do książek, będą czytać w przyszłości. Ponadto zauważyli, że w dzisiejszych czasach książka nie ma łatwego życia. Musi konkurować z telewizją, Internetem, grami komputerowymi i wieloma innymi źródłami rozrywki.


Mimo to czytanie książek nadal ma szerokie zwolenników - przecież czytanie ma tyle zalet!
 

 

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Białopolu realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W 2023 roku w ramach NPRC 2.0 biblioteka otrzymała wsparcie w kwocie 4 000 zł.