Powrót
Start

 

 

 

Dnia 27 października 2022 r. społeczność uczniów Szkoły Filialnej w Strzelcach przyjęła do swojego grona 5 uczniów. W obecności zaproszonych gości, Rodziców, nauczycieli oraz całej społeczności uczniowskiej pierwszacy uroczyście złożyli ślubowanie. Następnie Pani Dyrektor Alicja Ilasz dokonała aktu pasowania na ucznia. Uczniowie klasy I - Zuzia, Aleks, Ola, Szymek i Emilka otrzymali upominki wraz z życzeniami od Rady Rodziców, Pana Wójta i Pana Prezesa Banku Spółdzielczego. Życzenia przekazali również przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego ze Szkoły Podstawowej w Białopolu. Dla wszystkich Rodzice przygotowali słodki poczęstunek.

 
 
 
 

 

Ślubowanie uczniów klasy I