Powrót
Start

 

 

Ślubowanie uczniów klasy I
 

W dniu 30 listopada br. w Szkole Filialnej w Strzelcach, odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów dzieci klasy I.

W uroczystości brali udział uczniowie klasy pierwszej wraz z wychowawcą i rodzicami, wicedyrektor szkoły, Pan Wójt Gminy Białopole i przedstawiciele Rady Rodziców.

Pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom oraz godnie reprezentować swoją szkołę. Dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.

Uczniowie otrzymali upominki od Pana Wójta, Rady Rodziców i Szkoły. 

Pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

 
 

Pasowanie na ucznia 

W piątek 3 grudnia 2021 roku odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klasy pierwszej. Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Białopole - Henryk Maruszewski, Przewodnicząca Rady Rodziców – Anna Pisarczuk, Rodzice pierwszoklasistów oraz przedstawiciele samorządu uczniowskiego. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności taneczne, recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Alicja Ilasz. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK w Białopolu.  Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i wesołe ołówki. Nie zabrakło też upominków i słodkości od zaproszonych gości. To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w murach naszej szkoły. Uroczysty dzień zakończyły pamiątkowe zdjęcia.