Powrót
Start

 

 

20 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie projektu profilaktycznego: „Wolny od nałogów-szczęśliwym być”. Dzieci na uroczystym apelu recytowały wierszyki, śpiewały piosenki o tematyce nawiązującej do zdrowego stylu życia oraz profilaktyki uzależnień. Na podsumowaniu odbyło się również uroczyste wręczenie nagród za konkurs „Nasze rodziny zdrowo żyją”. Pani Dyrektor wręczała nagrody oraz dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu. Projekt profilaktyczny trwał od maja do grudnia i adresowany był do uczniów klasy 0–IV, punkt przedszkolny „Krasnoludkowo” oraz Szkoły Podstawowej w Strzelcach. Głównym założeniem tego projektu była profilaktyka uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, która jest ważnym elementem Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.                

 
 
 

 

Podsumowanie projektu profilaktycznego