Powrót
Start

 

 

 

Ludowy zespół wokalno – taneczny „Tęcza” powstał w październiku 2008 r. w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich, dzięki któremu realizowany był projekt „Moja mała Ojczyzna - dziedzictwo kulturowe regionu”.

W skład zespołu wchodzą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białopolu i Szkoły Filialnej w Strzelcach. Obecnie zespół liczy 22 osoby z klas III - VIII

i jest to jedna grupa taneczna, grupa „Krakowska”.

Zespół prowadzony jest przez Beatę Rondoś – Krasnowską, Barbarę Skwarek i Krzysztofa Krasuskiego.

Po raz pierwszy na scenie zaprezentowaliśmy się w grudniu 2008 roku.

Repertuar zespołu oparty jest o tańce i pieśni ludowe pochodzące z różnych regionów Polski, kolędy i pastorałki, piosenki patriotyczne i okolicznościowe oraz tańce narodowe. Wystawiane są też przedstawienia obrzędowe.

Dzięki różnym projektom, w których uczestniczył zespół, jak też sponsorom możliwy był zakup niektórych strojów ludowych, butów i instrumentów muzycznych, czy nagranie płyty. Dużą część strojów uszyliśmy sami lub przy wsparciu rodziców i przyjaznych nam osób. Własnoręcznie przygotowujemy też rekwizyty potrzebne do występów.

Prezentacje dorobku zespołu odbywają się podczas uroczystości szkolnych, gminnych, powiatowych, parafialnych, koncertów charytatywnych, uroczystości patriotycznych. Zespół bierze też udział w przeglądach i festiwalach.

W tym roku obchodzimy 15 urodziny.

Przez te 15 lat działalności daliśmy ponad 120 koncertów, a w zespole tańczyło i śpiewało ponad 165 osób.

Pierwsi tancerze podjęli już pracę, kończą studia, założyli rodziny. Mamy też pary małżeńskie zawarte pomiędzy członkami zespołu. Dzieci naszych tancerzy przychodzą już do zespołu.

Projekty w jakich uczestniczyliśmy: „Z gminą Białopole w przyszłość” 2013 r.,

DŹWIĘKI I BRZMIENIA. Muzyczne tradycje Białopola i okolic” 2018 r. W ramach tego projektu nagraliśmy płytę i teledysk, oraz  „Wieczór tradycji bożonarodzeniowych polsko-ukraińskiego pogranicza”. objętym marką Malowniczy Wschód 2021 r.

Od początku istnienia zespołu prowadzona jest kronika oraz gromadzone są zdjęcia i filmy dokumentujące naszą działalność.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność.

 

 
 
 
 

LUDOWY ZESPÓŁ „TĘCZA” - TO JUŻ 15 LAT