Powrót

Formularz rekrutacyjny dla nauczyciela

 

 

Formularz rekrutacyjny dla ucznia

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Z wielką przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek złożony w konkursie w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH)

pt. Pierwszy krok do zmiany - mobilności w PSP w Białopolu

nr projektu2023-1-PL01-KA122-SCH-000123121

 

uzyskał dofinansowanie z bardzo wysoką oceną - 3 miejsce na liście rankingowej!
 

Okres realizacji projektu: 01-10-2023 – 30-09-2024

Kwota dofinansowania: 43 298,00 EUR
 

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas 6 - 8 naszej szkoły.

Główne cele projektu to:

 

 

Już niebawem rozpoczynamy pierwsze działania projektowe.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU ERASMUS +

pt. Pierwszy krok do zmiany - mobilności w PSP w Białopolu

nr projektu2023-1-PL01-KA122-SCH-000123121

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów klas 6-8, którzy chcą

poznawać świat i poszerzać swoje horyzonty do udziału w projekcie.

 

To wyjątkowa okazja do nauki języka obcego podnoszenia swoich kompetencji

i rozwijania rozmaitych umiejętności. To również świetna lekcja tolerancji - szansa

poznawania innych kultur i zawierania międzynarodowych przyjaźni.

 

Weź udział w projekcie i przeżyj przygodę życia!

Otwórz się na nowe doświadczenia i pochwal się własnymi.

Rekrutacja trwa od 15 do 23.01.2024 r.

Test znajomości języka angielskiego odbędzie się 23.01.2024 r.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zawsze możesz skonsultować się z opiekunem projektu.

Szczegółowe warunki rekrutacji określa Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie.

Wypełniony Formularz rekrutacyjny ucznia lub nauczyciela zostaw w sekretariacie szkoły.

UWAGA: warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest również posiadanie paszportu albo dowodu osobistego oraz karty EKUZ.

Powodzenia w procesie rekrutacji!

Rekrutacja do projektu Erasmus+ zakończona

 

Zgodnie z regulaminem rekrutacji osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie otrzymały 25.01.2024 roku informację o pozytywnym wyniku rekrutacji.

Powstała też lista rezerwowa.

Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy. J

Po feriach kontynuujemy prace projektowe.