powrót


Scenariusz imprezy

        Pani Beata Mojsiejuk została laureatką i zajęła III miejsce w konkursie dla nauczycieli ogłoszonym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie i Redakcję biuletynu "Biblioteka Aktywna" na scenariusz imprezy z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 15 maja 2009 roku. Wszystkie nagrodzone scenariusze zostaną opublikowane w biuletynie "Biblioteka Aktywna".


2011-12
2010-11
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2021-2022
2022-2023

 

2020-2021
2019-2020
2018-19
2008-09
2009-10

2007-08