Publiczna Szkoła Podstawowa

im. 9 Pułku Piechoty Legionów AK

ul. Żołnierzy I AWP 35          22 - 135 Białopole

Witamy na naszej stronie!

 

aktualności

dokumenty szkolne

historia

nauczyciele

kontakt

galeria

osiągnięcia

publikacje

biblioteka

samorząd szkolny

Punkt Przedszkolny

pracownie komputerowe

 

 

 

 

Ustaw stronę szkoły jako startową

 

 

  

 

cytat z ww. strony: Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

Realizując projekt szczególną wagę przywiązywać będziemy do tego, by umiejętnie motywować dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców do aktywności w sferze profilaktyki i zachęcania uczniów do odpowiedzialnych zachowań w Sieci. Zaproponujemy systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

"Twoje dziecko bezpieczne w sieci"

Publikacja wprowadzająca rodziców w internetowy świat ich dzieci. Opisane zostały w niej zarówno podstawowe zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, jak i sposoby im zapobiegania, czy możliwości wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.

"Chroń dziecko w sieci przed szkodliwymi treściami"

Broszura kampanii "Chroń dziecko w sieci", mającej na celu uświadomienie rodzicom problemu szkodliwych treści w sieci,  dotyczącego również dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak również podkreślenie odpowiedzialności rodziców za bezpieczeństwo dzieci w internecie.

Broszura dostarcza rodzicom informacji o konkretnych zasadach i narzędziach ograniczających ryzyko kontaktu dzieci z nieodpowiednimi treściami online.

 

"Mama, tata, tablet. O tym, kiedy i jak udostępniać dzieciom tablet i smartfon"

Kampania kierowana była do rodziców dzieci do 6 roku życia. W powstałych materiałach zaprezentowane zostały ograniczenia, szanse i porady związane z udostępnianiem dzieciom urządzeń mobilnych. Głównym ich celem jest uświadomienie rodzicom, że dzieci do 2 roku życia nie powinny mieć kontaktu z urządzeniami ekranowymi, w tym tabletami i smartfonami.

 

"Rodzina i ekrany. Relacje i bezpieczeństwo"

Publikacja dedykowana jest rodzicom. To zbiór wywiadów prowadzonych przez psychoterapeutkę z różnymi ekspertami, a mających na celu uświadomienie rodzicom problemu nadużywania urządzeń ekranowych przez nich samych oraz dzieci i młodzież, To również pokazanie jak nowe technologie wpływają na relacje w domu.

www.necio.pl 

serwis o bezpieczeństwie online, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat.

www.dzieckowsieci.pl

strona kampanii "Chroń dziecko w sieci", która ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.

fundacja.orange.pl/kurs/

Bezpiecznie Tu i Tam - kurs internetowy dla rodziców

https://www.edukacja.fdds.pl/

platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę na temat ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą; zawiera kursy e-learning, scenariusze zajęć, konferencje i szkolenia otwarte, materiały edukacyjne przeznaczone dla uczniów, nauczycieli i rodziców

https://www.saferinternet.pl/

strona poświęcona bezpiecznemu korzystaniu z Internetu opracowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które zostało powołane w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej Safer Internet, a obecnie funkcjonuje w ramach programu Connecting Europe Facility, zawiera liczne materiały edukacyjne, projekty, konferencje i szkolenia

https://youtu.be/94YiizCld4Q - pod tym linkiem kryje się krótka informacja o danych statystycznych dotyczących zagrożeń nastolatków oraz są podane telefony i formularze, które można wypełnić i anonimowo wysłać, aby uzyskać pomoc lub zgłosić problem

https://www.saferinternet.pl/dbi/o-dbi.html

strona poświęcona Dniu Bezpiecznego Internetu (DBI), który obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Z okazji tego święta na stronie DBI udostępniona jest konferencja oraz webinary, w których można uczestniczyć on-line

https://akademia.nask.pl/

autorzy strony piszą: w Akademii NASK odpowiadamy na współczesne wyzwania Internetu. Zajmujemy się działalnością szkoleniową, edukacyjną oraz popularyzatorską. Kształcimy najmłodszych użytkowników sieci  w ramach działań pro publiko bono. Organizujemy również szkolenia i kursy.

https://sieciaki.pl/dla-rodzicow-i-nauczycieli/o-projekcie

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, w ramach programu „Dziecko w Sieci". Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu „Safer Internet". Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange.
Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 9-11 lat, poświęcony tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie, filmy, gry, piosenki oraz materiały edukacyjne. Projekt Sieciaki.pl ma na celu przede wszystkim edukację dzieci w zakresie bezpieczeństwa w internecie.

 
 

 

 

https://800100100.pl/

O TELEFONIE      800 100 100

800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.