Powrót   Deklaracja dostępności - plik w formacie pdf          Procedury covid - plik w formacie pdf           Regulamin dziennika elektronicznego - plik w formacie pdf

Procedury reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy w PSP w Białopolu - plik w formacie pdf

przydatne materiały:

Jak postępować w przypadku (cyber) przemocy. Systemowa interwencja i profilaktyka w szkole

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/09/cyberprzemoc.pdf

Jak reagować na cyberpremoc? Poradnik dla szkół fundacji "Dzieci niczyje"

https://www.saferinternet.pl/pliki/publikacje/Jak%20post%C4%99powa%C4%87%20w%20cyberprzemocy.pdf

 

dla rodziców

Statut szkoły - plik w formacie pdf

Regulamin rekrutacji uczniów - plik w formacie pdf

Koncepcja pracy szkoły - plik w formacie pdf

Koncepcja pracy oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego - plik w formacie pdf

Roczny Plan Pracy Szkoły - plik w formacie pdf

Program wychowawczo-profilaktyczny - plik w formacie pdf

Program doradztwa zawodowego - plik w formacie pdf

Procedury postępowania wobec uczniów w PSP w Białopolu - plik w formacie pdf

Szkolny system bezpiecznego pobytu uczniów na terenie PSP w Białopolu - plik w formacie pdf

Regulamin świetlicy szkolnej - plik w formacie pdf

Broszura "Dzieci w wirtualnej sieci

Broszura "Nastolatki w wirtualnym tunelu"

 

dla nauczycieli

sprawozdania semestralne:

klasa zerowa - pobierz w formacie.pdf

klasy I-III - pobierz w formacie.pdf

klasyfikacja I semestr

klasyfikacja II semestr

plenarka I semestr

plenarka II semestr

klasy IV-VIII - pobierz w formacie.pdf

klasyfikacja I semestr

klasyfikacja II semestr

plenarka I semestr

plenarka II semestr

inne dokumenty

karta wycieczki - pobierz w formacie doc

projekt edukacyjny - pobierz w formacie doc

tabela dotycząca zestawienia wniosków- pobierz w formacie doc